Η New Age υλοποίησε για λογαριασμό της TOSHIBA digital campaign.

 

Το ζητούμενο του brief ήταν η ενίσχυση του brand equity στηριζόμενοι σε 3 βασικούς άξονες:

·  Την υπερσύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να παραχθούν τα προϊόντα

· Την εγγύηση του ονόματος του μεγάλου κατασκευαστή TOSHIBA που παρέχεται

· Την εγγύηση ποιότητας που παρέχεται λόγω της υπεροχής από την Ιαπωνική κληρονομιά

Για τις ανάγκες της καμπάνιας δημιουργήθηκε video 34”, 2 bumper ads 6” και μια σειρά banners για Google campaign.

Συμπληρωματικά με την digital campaign δημιουργήθηκε μια ολοσέλιδη καταχώρηση για να προβάλλει την υπεροχή των κλιματιστικών TOSHIBA και σε above the line media.

Η όλη επικοινωνία ολοκληρώνεται με μια σειρά καταλόγων που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή και τους λιανεμπόρους.

Όταν λοιπόν θέλεις ΤΟ air condition, το θέλεις TOSHIBA.