Η Neon Energy, είναι μια πρωτοπόρος διεθνής εταιρεία που εστιάζει σε λύσεις ενεργειακής απόδοσης και σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στόχος μας, ήταν να επικοινωνήσουμε δημιουργικά την αρμονία και την ποιότητα που προσφέρει η ολοκληρωμένη σειρά συστημάτων αλουμινίου Ultra, συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος.